Covid19

Oppdatert 14.01.22

Nye nasjonale tiltak!
Gjelder fra midnatt natt til 14.januar.

Generelle smittevernråd.
* Praktiser god hånd- og hostehygiene
* Vaksiner deg
* Hold deg hjemme ved sykdom
* Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Organisert idretts og fritidsaktiviteter.
* Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:
* Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
* Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
* Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:
* Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
* Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
* Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Arrangement.
* Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
* Offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer. Munnbindpåbud for publikum!
* Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
* For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
* Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
* Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

Dette er de nasjonale tiltakene, gjør oppmerksom på at det i løpet av kort tid kan komme mer spissede tiltak fra særforbund og/eller kommune.