Enjoy Bonusguide

Teie Håndballklubb har inngått en samarbeidsavtale med Enjoy Bonusguiden.

Hva er Enjoy Bonusguiden?
Enjoy er en fordelsguide som gir rabatter på shopping, kulturtilbud, tjenester og restauranter i vårt nærområde. For benytte deg av rabattene, trenger du kun å vise frem ditt Enjoy-kort

Hvorfor har vi valgt denne dugnadsformen?
Ved å bruke guiden sparer du betraktelig mer enn hva guiden koster. Samtidig gir dugnaden en god inntekt som gir oss trengte midler. Dette er både bi i klubben og medlemmene våre tjent med.

Hvordan gjennomfører vi dugnaden?
Alle skal selge 2 skt, det flott hvis du klarer å selge mer. Vi oppforderer derfor alle foreldre å hjelpe til med salget. Guiden er enkel å selge til venner, familie, kollegaer eller å gi bort i gave. Gjennom klubben koster guiden 250 kr og er gyldig fra 01. april og ett år frem.