Innmelding og utmelding

Innmelding i Teie Håndballklubb

Når ditt barn ønsker å delta på et av håndballagene i Teie HK MÅ det meldes inn via Min Idrett som er en personlig portal mot Norges Idrettsforbund. Det er svært viktig å registrere og betale for barn som deltar på trening og kamp slik at forsikringen er gyldig om uhellet skulle skje!

Bruk Ny bruker eller Logg inn om du allerede har en bruker i Min Idrett.

Her kan man være registrert med samme bruker knyttet til medlemskap i flere klubber eller idrettslag. Kontakt styret for eventuelle spørsmål som du ikke finner svar på under nettsiden Min Idrett.

Medlemskontingent:

Enkeltmedlemskap kr 400,-

Første gangs medlemskap (håndballskole 6 åringer) kr 50,-

Støttemedlemmer kr 100,-

Rolleinnehavere kr 100,-

Medlemmer over 60 år kr 100,-

Treningsavgift:

6 – 7 år                kr 0,-

8 – 10 år              kr 800,-

11 – 12 år            kr 1.200,-

13 – 14 år            kr 1.500,-

15 – 16 år            kr 1.600,-

>16 år                   kr 3.000,-

For å være med på organisert aktivitet i Teie HK er alle pliktige til å registrere seg som medlem i MinIdrett og betale medlemskontingent, samt treningsavgift for hvert år.

Utmelding:

Det er viktig at medlemmer som ikke lenger er medlem i Teie HK melder seg ut via Min Idrett. Inntil utmelding er utført anses medlemskapet som gyldig. Idrettslaget styrer etter sin medlemsmasse og alle medlemmer er pliktig til å betale det de plikter som medlem.

Fra det året man fyller 13 år tilkommer også en lisens til Norges håndbalforbund. Denne forfaller 1.September hvert år og må være betalt for å få lov til å spille kamper.

https://www.handball.no/regioner/region-sor/hovedknapper/lisens/

Har du spørsmål vedrørende medlemskontigent eller treningsavgift sender du dine spørsmål via kontaktskjema på kontaktsiden.