Hvem er vi

Teie Håndballklubb er en videreføring av håndballgruppa i Teie IF etter vedtak i årsmøte 2019. Vi er og skal være en breddeklubb som drives i tråd med føringer fra Norges Håndballforbund. Vi ønsker å beholde flest mulig lengst mulig både som spillere og i andre verv. For å beholde spillere skal aktiviteten tilpasses den enkeltes forutsetninger og ambisjonsnivå.

Teie HK er Færder Kommunes mest aktive håndballklubb innen håndballmiljø for barn og ungdom hvor vi har ca. 320 aktive spillere og ca. 80 rolleinnehavere i klubben. De fleste spillere er barn og ungdom i alderen 6 til 18 år, men vi har også seniorlag på både herre- og damesiden i 3. divisjon.

Vi er derfor en stor del av lokalsamfunnet og vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar. Men skal vi sikre at alle disse barna og ungdommene får en trygg, sunn, inkluderende og utviklende håndballaktivitet trenger vi bidrags villige sponsorer.

Ønsker du å vite mer om oss vil du finne mer informasjonen på hjemmesiden. Uansett er du velkommen til å ta kontakt med oss enten du har lyst til å spille håndball selv, er foresatt til noen som vil være med eller du på annen måte vil være med å skape et levende og inkluderende håndballmiljø på Teie. Håndballgruppen drives av frivillige foresatte i alle roller og ønsker du å engasjere deg i klubben er du hjertelig velkommen!

Velkommen til oss!

Geir Åkvik – leder for Teie håndballklubb