Styret i Teie Håndballklubb

Funksjon
Navn
E-post
Telefonnummer
Leder
Geir Åkvik
geir.aakvik@live.no
977 13 992
Nestleder
Truls Enge
truls.enge@hotmail.com
918 43 600
Sportslig Leder
Øyvind Grette
oyvind@grette.com
905 69 337
Økonomiansvarlig
Marc Johan With
marcjohan@hotmail.no
412 06 111
Styremedlem / Barnehåndballansvarlig
Hege Markussen
hege.markussen@gmail.com
975 71 799
Styremedlem
Anne Grete Jørnsen
anjoern@online.no
95131063
Styremedlem / Smittevernansvarlig
Wenche Kjernli
wkjernli@me.com
906 38 809
Styremedlem / Kiosk- og arrangementansvarlig
Hilde Bakkeløkken
robejo@online.no
909 67 352
Dommerkontakt
Åse Bækkevold Kloster
ase.bakkevold@gmail.com
913 99 772
Styremedlem/ Slottsfjellcup
Siri Bryng
siri@bryng.no
97728414
Styremedlem/ Slottsfjellcup
Tarald Høy
tarald.hoy@online.no
91792960