Utstyr og profiltøy

Retningslinjer

Klubben har UMBRO som sitt merke, levert av Intersport Kilen og dette er alle lag i hele klubben forpliktet av. Hvis lagene vil ha lik profil i tillegg til drakt, er det klubbkolleksjonen som gjelder. For å gjøre det mest mulig klart for alle, gjentas og presiseres hva som gjelder. Spør gjerne styret ved uklarheter.

ÉN, FELLES TEIE HK-PROFIL

Alle lagene i Teie HK skal benytte likt utstyr gjennom vår felles utstyrsavtale. Alt tøy har felles Teie HK-logo og det står  ”TEIE HK» med store bokstaver på ryggen av klubbdressen. Det er billigere for alle, og alle skjønner at vi kommer fra Teie.

DRAKT OG SHORTS ER OBLIGATORISK

Klubben krever kun at spillerne stiller i riktig drakt og shorts på kamp.

Klubbenbetaler drakter. Spiller betaler shorts.

Lagene bestemmer selv om de i tillegg vil bestille utstyr sammen for fin og lik profilering av klubben og laget utenom kamp. Det er imidlertid slik at vi ikke ønsker å ha noen utstyrstvang og kostnadsgalopp i lagene.

Det skal være mulig å spille håndballtil en fornuftig pris. Klubben oppfordrer lagenes ledere til å vurdere nøye hva som er riktig for deres lag. Profilerende jakker, gensere og fritidstøy er således frivillig fra klubbens side.

IKKE ANNET PROFILTØY ELLER UTSTYR ENN UMBRO

Gjennom klubbens avtale med leverandør er vi alle forpliktet av den avtalen. Vi skal ikke lenger bruke profiltøy eller artikler fra andre leverandører. Dersom laget velger å ha felles profil, er det klubbens leverandør Intersport Kilen som skal benyttes. UMBRO har gode produkter til en fornuftig pris, også for supportere.

NOE SOM SAVNES I KOLLEKSJONEN?

Dersom det er ønske om andre produkter enn i kolleksjonen, skal leverandøren først forespørres av klubben. Dersom leverandøren ikke kan levere, kan klubben godkjenne andre løsninger.

SPØR ALLTID FØRST

Det skal alltid rettes forespørsel i god tid til styret om godkjenning av utstyr og sponsor-/reklameavtaler. Lagene har ikke anledning til å inngå egne utstyrsavtaler som er sponset av andre leverandører eller utstyrssponsorer.

Lagsponsing og reklame

Retningslinjer

Generelt om reklame på klubbkolleksjonen
All reklame på klubbkolleksjon eller annet utstyr innkjøpt av klubben, skal forelegges klubbens styre før avtale inngås og/eller reklame trykkes. Dette for å unngå konkurrerende reklame eller reklame som strider mot loven eller Teie HKs verdier.

Spillerdrakt

Det er styret i klubben som har eksklusiv anledning til å inngå sponsoravtaler og beslutte plassering av reklame på spillertrøyen, klubbdress og shorts. Det er følgelig ikke anledning til å trykke reklame, navn eller annet på spillerdraktene, klubbdress og shorts.

Reklame på jakker, gensere og fritidstøy

Det enkelte lag kan selv skaffe sponsorer til laget gjennom salg av reklameplass på profilerende jakker, gensere og fritidstøy og eller treningsbag. Reklame skal i så fall plasseres minimum 10 cm unna klubbens navn på ryggen og minimum 10 cm unna klubbens logo på brystet.

Øvrig utstyr i klubbkolleksjonen

På bager og annet utstyr som inngår i klubbkolleksjonen er det ikke laget regler for plassering av reklame. Det betyr at det er fritt opp til det enkelte lag å plassere reklame på utstyret, forutsatt at de generelle reglene om forhåndsgodkjenning fra styret følges, og at eventuell reklame plasseres på en måte som ikke reduserer synligheten av Teie HK sin logo og navn. I praksis betyr dette at det skal være minst 10 cm avstand fra logoen og idrettslagets navn til reklame.

25.06.19-V1 Ovenstående retningslinjer kan endres ved styrebeslutning.