Teie Håndballklubb trenger din politiattest

Hvem skal levere politiattest?

Alle som er over 15 år og som skal ha direkte kontakt med barn skal levere en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Det betyr at trenere, instruktører og lagledere må levere politiattes, det samme gjelder personer som skal overnatte sammen med laget på turer. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning å utføre oppgaver for idrettslaget. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet, eller ikke fremvist den politiattestansvarlige. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hva er politiattest?
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten?
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvor lenge varer en politiattest?

Nye personer/trenere/oppmenn må levere politiattest som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Deretter må ny attest leveres dersom man går inn i en anne rolle eller funksjon.

Hvordan søke om politiattest?

Du må selv søke om politiattest på www.politiet.no. Du må legge ved et formålsbrev sammen med søknaden, det får du ved å kontakte politiattestansvarlig i Teie håndball.

Hva skjer med attesten?

Attesten skal kun fremvises til politiattestansvarlig i klubben. Når du leverer attesten skal den derfor sendes direkte til politiattestansvarlig og ikke til lagleder som videresender denne. Attesten skal ikke lagres eller oppbevares, men politiattestansvarlig holder oversikt over hvem som har vist attest når.
Politiattest ansvarlig i Teie håndball er:

Truls Enge

Telefon: 91843600

E-post: truls.enge@hotmail.com