Våre verdier

Hvem er vi?

 • Idrettsforening, Breddeidrettsforening
 • Basert på frivillighet
 • Lokalisert på Teie
 • Klubben er medlemmene
 • Vesentlig treffpunkt for medlemmene, i særdeleshet for barn
 • Leverandør av aktivitet/ fritidssysler

Hvem er vi til for?

 • Alle i vårt geografiske nedslagsfelt (primært Teie og Nøtterøy, men også andre som naturlig finner veien til oss (Tjøme, andre som ikke finner adekvat tilbud andre steder)
 • Barn og ungdom med familier og andre nærstående
 • Voksne og seniorer
 • Alle som vil være med på eller følge våre aktiviteter

Hvordan skal vi levere verdier i lokalsamfunnet?

 • Være inkluderende og ivaretagende
 • Bidra til integrering
 • Være engasjerte
 • Være åpne for alle, også de som ikke har økonomisk evne til å betale skal ha full adgang
 • Være en klubb som også er åpen for noen som har behov for hjelp til å komme tilbake til samfunnet
 • Tilstrebe tilbud ut fra den enkeltes behov, alder, nivå og anledning
 • Bygge opp under frivilligheten og ivareta de mange dyktige lagledere, trenere og andre tillitspersoner
 • Være trygt innenfor Idrettsforbundets og Særforbundenes retningslinjer for barneidrett
 • Være en klubb som hjelper talenter videre når de for egen utviklings del har godt av å finne ny arena
 • Lære den enkelte lojalitet og hvor grensen går for lojalitet
 • Bygge opp under god sportsånd
 • Vi skal være tydelige om hva vi står for
 • Vi skal være synlige og være gode rollemodeller

Hva skal vi være for dem vi er til for?

 • Et sted for aktiviteter og utvikling
 • Et sted for lek og glede
 • En klubb hvor man kan utfolde seg
 • En klubb hvor alle blir sett og satt pris på
 • Et sted hvor man skal oppleve tilhørighet og samhold, og være stolt av å være en del av
 • Et sted hvor man er trygg
 • En klubb som både ivaretar talenter og deres muligheter for utvikling og en klubb har et tilbud til de mange

Hvilke verdier skal vi stå for?

 • Rause
 • Inkluderende og medmenneskelige
 • Åpne, ærlige og ryddige
 • Ydmykhet
 • Vennlige og høflige
 • Respekt
 • Fremsnakke
 • Evaluerende og lærende
 • Lav terskel for varsling, innspill og kritikk

Hvorfor skal vi levere disse verdiene?

 • Teie HK er en viktig samfunnsaktør
 • Teie HK skal være en vesentlig bidragsyter til lokalmiljøet
 • Teie HK har samfunnsansvar og være en aktør som gir et positivt bidrag til inkludering og integrering
 • Teie HK skal skape glede og engasjement
 • Deltagelse hos oss gir varige minner, og disse minnene vil vi skal ha et positivt innhold
 • Vi bidrar til å bygge det enkelte individ

Oppsummering

R: for Raushet og Respekt
Vi skal være rause med hverandre og vi skal være rause i forhold til våre konkurrenter. Vi skal også vise respekt og ydmykhet overfor alle i våre omgivelser

A: Alle er velkomne
Vi har et viktig samfunnsansvar, og vår klubb skal være åpen for alle. Vi skal ha en inkluderendeholdning, og dette skal prege vår adferd. Inkludering og integreringer områder hvor vi klan utgjøre en forskjell.

U: Utviklende og lekende
Vi skal bidra positivt til den enkeltes utvikling både på og utenfor idrettsbanen. Vi skal også tilstrebe en lekende fremferd.

S: for Samhold og Stolthet
Vi skal være stolte av klubben vår og det vi står for. Gjennom gode rollemodeller skal vi skape samhold og trygghet for den enkelte.

H: for høflige og vennlige
Høflighet og vennlighet skal prege vår fremferd. Det være seg overfor lagkamerater, konkurrenter, ledere, dommere, pårørende, publikum og enhver vi kommer i kontakt med. Alle skal føle at det har vært hyggelig å komme til oss, eller møte våre lag på enhver arena.

E: for ekte og sannferdige
Vi skal være sannferdige og ekte i vår fremferd. God sportsånd og redelighet er viktige elementer i denne sammenheng.

T: T for treffpunkt
Teie HK er et viktig treffpunkt i nærmiljøet. Dette er en viktig rolle, og vi skal sikre at de minner man sitter igjen med – antagelig i hele sitt liv – skal være preget av positivitet og godhet.

R-A-U-S-H-E-T