Samarbeidsavtaler

Intersport Kilen

 • Klubbmedlemmene får rabatter hos Butikken spesifisert i vedlegg 1 «Økonomisk vedlegg».
 • Klubbmedlemmene skal 1-2 ganger i året få tilbud om «handledager/kvelder». På disse handledagene skal Butikken bestrebe seg på å ha priser, tilbud, produkter og eventuelle rabatter utover det som er vanlig medlemshandel angitt i vedlegg til avtalen. Butikken gir melding til Klubben om tidspunktet for handledagene i forkant. Klubben gir selv melding til sine medlemmer om tidspunktet for handledagene på slik måte nevnt i punkt 4.
 • Rabatter og betingelser er ment å forstå på s.k. veiledende/ordinære katalogpriser og kan ikke kombineres med andre rabatter. Nevnte rabatter gjelder ikke på følgende priser/varer:
  1. Tilbud/salgsvarer – allerede nedsatte/rabatterte varer, pakkeløsninger og spesielt markedstilpassede priser.
  2. Våpen, ammunisjon, optikk, elektronikk, El-sykkel og tilsvarende varer.
  3. Gavekort/verdikort
  4. Netthandel o.l., kun ved direkte kjøp ved oppmøte i de butikkene avtalen omfatter.
  5. El-Sykler
 • Medlemmene vil alltid få den laveste prisen jamfør gitte betingelser og eventuelle forbehold i punkt 2.3. c.
 • Butikken skal vederlagsfritt skaffe klubbkort til Klubbens medlemmer, slik at klubbmedlemmene kan legitimere at de skal få kubbmedlemsrabatt. Klubbmedlemmene har kun rett til rabatt dersom de kan vise frem gyldig klubbkort. Klubben er selv ansvarlig for å melde ifra til Butikken om de klubbkort som er nødvendige, og eventuell distribusjonen av disse til sine medlemmer.
 • Ved bruk av klubbkortet registreres da omsetningen samtidig på Klubben som medlemssalg.
 • Dersom Butikken kommer med nye løsninger for klubbhandel/avtalekunder så må Klubben tilpasse seg denne løsningen på lik linje med andre avtalekunder. Ny løsning kan bl.a. være at de som skal være berettiget rabatt må stå på en liste levert av Klubben (under forutsetning av at det er gitt godkjennelse av medlemmet), eller digitale endringer for distribusjon og bruk av kort og identifikasjon under handelen.