Årsrapport

Nedenfor ligger årsrapporter laget for og godkjent av årmøtet i Teie Håndballklubb

Årsrapport 2018