Ta trenerattesten!

Norges Idrettsforbund (NIF) har utviklet en enkel, digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett.

https://trener.nif.no/

Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. Den kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten, én for trenere i ungdomsidretten og en for trenere i voksenidretten. Dersom dine nye treneroppgaver er i samme alderskategori trenger du ikke å ta Trenerattesten på nytt. Dersom du endrer alderskategori må du også ta Trenerattesten for den nye alderskategorien.

Det tar inntil 20 minutter å gjennomføre attesten.

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten er obligatorisk. Alle som har fullført trenerattesten får automatisk denne kompetanse synlig på sin idretts-CV, og man får tilgang til en ressursside med fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Se mer om trenerattesten på Idrettsforbundets temaside. https://www.idrettsforbundet.no/tema/trener/artikler/om-trenerattesten/

Norges Håndballforbund oppfordrer alle våre trenere i barne- og ungdomsidretten til å ta Norges Idrettsforbunds trenerattest. Du får god innsikt i barneidrettsreglementet og refleksjon rundt det å være trener i barne- og ungdomsidrett. Registrer deg via Min Idrett.