Bli med på Teie HKs gratis håndballskole

12. september – 18. oktober 2019.
Vi skal leke med og uten ball, lære litt håndball og knytte vennskap. Barna får en morsom introduksjon til håndball gjennom lek og trivsel.
I 5 uker kan barna prøve seg på håndball uten noen forpliktelser. Barna blir trent av spillere fra Teie HKs fremgangsrike ungdomslag. Etter endt håndballskole (i uke 42, vi tar fri i høstferien) får barna en liten premie.
I uke 43 starter vanlig håndballtrening for de barna som vil fortsette – og det håper vi blir alle! På høsten kan barna få spille sine første håndballkamper i lokale turneringer (4’er-håndball).

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 9. mai 2019

Som en oppfølging til vedtakene på årsmøtet 4. april 2019 kaller styret i Teie IF inn til ekstraordinært årsmøte 9. mai 2019 klokka 1800 i Teie IFs Klubbhus. Saker på programmet vil være: nytt organisasjonskart, valg av ett nytt styremedlem, valg av revisor, revidert budsjett for 2019 (som følge av avvikling av håndballgruppen), og oppgraderinger…

Håndballgruppa i Teie IF avvikles fra 1. juni 2019

På årsmøtet i Teie IF torsdag 4. april ble det vedtatt at håndballgruppen i Teie IF avvikles fra 1. juni 2019. Det opprettes samtidig en ny idrettsforening, Teie håndballklubb. Teie håndballklubb vil være en selvstendig særidrettsforening uten organisatorisk tilknytning til Teie IF. Klubben vil ha egen logo og egne klubbfarger. Du kan lese avtalen som…