Innkalling til årsmøte i TEIE Håndballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Teie Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes 06-05-2021 KL.18.00 i auditoriet på Teigar U. Skole. NB. Årsmøtet vil bli gjennomført på teams dersom smittesituasjon ikke tillater fysiske møter.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22-04-2021 til post@teiehk.no

Innkalling til årsmøte i TEIE Håndballklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i TEIE Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes 22-06-2020 KL.18.00 på Teigar Ungdom Skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12-06-2020 til post@teiehk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på TEIE Håndballklubb sin hjemmeside teiehk.no