Lokal profiler Åse

Bli bedre kjent med dommerkontakt og dommerutvikler Åse B. Kloster. Hun har hatt dommerkontaktrollen noen år og skapt veldig god aktivitet i sine klubber de siste sesongene. I tillegg er hun aktiv dommerutvikler og følgero opp dommere i våre yngre regionale serier, der vi får mange gode tilbakemeldinger på jobben hun gjør.

Innkalling til årsmøte i TEIE Håndballklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Teie Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes 29-03-2022 KL.18.00 i auditoriet på Teigar U. Skole. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15-03-2022 til post@teiehk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Teie Håndballklubb sin hjemmeside teiehk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Teie Håndballklubb i minst én måned, ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Teie Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Teie Håndballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Teie Håndballklubb kontaktes på 97713992 eller post@teiehk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Teie HK