Innkalling til årsmøte i TEIE Håndballklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i TEIE Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes 17-03-2020 KL.18.00 på Teigar Ungdom Skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 03-03-2020 til post@teiehk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på TEIE Håndballklubb sin hjemmeside teiehk.no