Innkalling til årsmøte i TEIE Håndballklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i TEIE Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes 22-06-2020 KL.18.00 på Teigar Ungdom Skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12-06-2020 til post@teiehk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på TEIE Håndballklubb sin hjemmeside teiehk.no

Eget treningsfelt særskilt kun for lagene i Teie HK

Vi kan nå tilby lagene eget treningsfelt i Ramdalveien 2. Både av praktiske og ikke minst  smittevernhensyn så er det særdeles nyttig å ha et eget privat sted å trene. Vi slipper å oppleve at det er andre som benytter plassen når vi kommer for å trene, samt at vi kan oppbevare utsyr som stiger og annet felles treningsutstyr på feltet. Vi vil også sette opp et håndballmål der, samt frakte ned «rebounderen» fra Nøtterøyhallen.