Eget treningsfelt særskilt kun for lagene i Teie HK

Vi kan nå tilby lagene eget treningsfelt i Ramdalveien 2. Både av praktiske og ikke minst  smittevernhensyn så er det særdeles nyttig å ha et eget privat sted å trene. Vi slipper å oppleve at det er andre som benytter plassen når vi kommer for å trene, samt at vi kan oppbevare utsyr som stiger og annet felles treningsutstyr på feltet. Vi vil også sette opp et håndballmål der, samt frakte ned «rebounderen» fra Nøtterøyhallen.

Innkalling til årsmøte i TEIE Håndballklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i TEIE Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes 17-03-2020 KL.18.00 på Teigar Ungdom Skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 03-03-2020 til post@teiehk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på TEIE Håndballklubb sin hjemmeside teiehk.no